Activiteitenoverzicht

Stand van zaken per Februari 2019

De Stichting Special Needs Nederland is opgericht op 1 oktober 2017. De activiteiten van de stichting vinden zowel plaats op praktijkniveau als bestuurlijk niveau.

Praktijkniveau:

 • Wekelijkse clinics Taekwondo, weerbaarheid en agressieregulatie bij Ons Tweede Thuis voor jong)volwassenen met een verstandelijke beperking
 • Wekelijkse clinics Taekwondo, weerbaarheid en agressieregulatie bij SBO de Schakel voor kinderen met gedragsproblemen, ADHD en autisme
 • Wekelijkse privé clinics anti-pesten op aanvraag (de Rugzak)
 • Maandelijkse clinics beweging en weerbaarheid bij Vita Welzijn voor demente ouderen icm muziek
 • Jaarlijkse Nederlandse Kampioenschappen Special Needs Taekwondo voor kinderen en (jong)volwassenen
 • Incidentele ‘Dream Big’ uitjes met deze doelgroep. Evenementen die reeds hebben plaatsgevonden zijn: bezoek aan voetbalclub Ajax, rondleiding in de Frietboutique, een bioscoop uitje, rondleiding en begeleiding in Bataviastad.
 • Band en diploma examens voor de deelnemers van de clinics.

Bestuursniveau:

 • Bestuursvergadering één keer per zes weken
 • Werven van financiële bijdragen van sponsors en/of donateurs t.b.v. benodigde trainingsmaterialen en de uitvoering van de gemaakte plannen voor onze doelgroepen.
 • Organisatie van de Jaarlijke kampioenschappen
 • Contact onderhouden met (inter)nationale samenwerkingspartners
 • Het werven van ambassadeurs voor de stichting
 • Het uitdenken van nieuwe concepten en initiatieven