De Rugzak

Weerbaarheid en/of agressieregulatie, een programma gericht op kinderen die worden gepest. Door middel van het geven van fysieke en mentale tools worden zij geholpen en getraind om sterker in hun schoenen te staan. Daarnaast wordt de mind-set geprikkeld en getraind. Gedachten worden middels oefeningen gericht op het positieve, wat een positieve gedragsverandering geeft. Deze intense lessen worden 1 op 1 gegeven waarbij ouders nauw betrokken dienen te zijn bij dit proces, zodat ze dit ook met de kinderen thuis kunnen oefenen en toepassen waardoor de positieve gedragsveranderingen beklijven. (Brain muscle memory)