Wij zijn Stichting Special Needs Nederland

Onze missie is om sport toegankelijk te maken voor iedereen met een uitdaging. Vanuit deze missie willen we mensen met elkaar verbinden en zowel fysiek als mentaal versterken, waarbij o.a. de oosterse krijgskunst Taekwondo wordt ingezet als instrument om dit te bewerkstelligen. Wij richten ons niet op alleen een selecte doelgroep, maar zetten ons overal in waar wij de mensen kunnen verblijden met onze activiteiten en lessen.

Daarnaast is het minstens zo belangrijk dat wij ons inzetten op locaties en bij situaties waarbij onze activiteiten een meerwaarde kunnen hebben op de kwaliteit van leven van de minder fortuinlijke mensen in de samenleving. Wij zien dat onze activiteiten en lessen het zelfvertrouwen vergroten waardoor de deelnemers sterker in hun schoenen staan. Door fysiek bezig te zijn, zijn ze ook actiever, fitter en blijer. Dit zien wij ook aan de reacties als wij terugkomen op een locatie; er is herkenning en vreugde bij het weerzien, wat ons een bijzonder en dankbaar gevoel geeft.

Wij onderscheiden ons door onze specialisaties en kennis te bundelen zodat we iedere deelnemer de gelegenheid en mogelijkheid kunnen geven zich te kunnen uiten en ontwikkelen op zijn of haar manier. We maken hierbij gebruik van onze interventietechnieken en sport methodieken. Wij hebben een verbinding weten te leggen tussen Special Needs Taekwondo, aangepast (kick)boksen, Visie-brein en reflex trainingen met ondersteuning van de benodigde cognitieve empowerment. Het welbevinden en plezier van de deelnemers staat centraal. Door hen gericht te ondersteunen en ons hard te maken voor deze prachtige individuen, zien wij een magische chemie ontstaan waarbij de ongekende dankbaarheid van deze deelnemers ons iedere keer raakt en ons nog meer motiveert om deze lessen te geven en voort te zetten.

De doelgroepen waarmee wij werken zijn o.a. kinderen en volwassenen met een autisme spectrum stoornis, kinderen en volwassen met het syndroom van Down, dementerende en verwarde senioren, maar ook kinderen die te maken krijgen met rouw en verlies waardoor ze dreigen vast te lopen.

Dit initiatief is ontstaan vanuit de passie voor Taekwondo, waarbij onze hoofdinstructeur en algemeen directeur David Chung, destijds werd gevraagd om workshops te verzorgen op diverse scholen en instellingen. Door de jaren heen heeft hij zich verder toegelegd en gespecialiseerd om voor deze doelgroep passende lessen en activiteiten te ontwikkelen en te verzorgen waardoor dit initiatief zodanig groot en succesvol werd, dat er werd gekozen om dit los te halen van zijn succesvolle school Chung Do Kwan. Een andere belangrijke reden was om meer transparantie te creëren en onderscheid te maken tussen de reguliere tak van sport en de Special Needs sectie binnen deze sporten. Wel biedt Chung Do Kwan met zijn leden een belangrijke ondersteuning aan de stichting, mede doordat de assistent-instructeurs van Chung Do Kwan graag meehelpen met de activiteiten die voor deze doelgroepen worden georganiseerd waaronder het succesvolle eerste Nederlandse Kampioenschap Special Needs Taekwondo welke plaatsvond in begin 2018. Daarnaast heeft dit evenement ervoor gezorgd dat onze speciale deelnemers kunnen integreren en participeren met de reguliere beoefenaars van de sporten, wat voor hartverwarmende momenten en eenheid heeft gezorgd.

Wat begon als een klein gebaar groeit inmiddels uit tot een landelijk initiatief waar wij enorm trots op zijn! Wij zijn enorm dankbaar om dit te mogen blijven doen! Het was een stille droom die langzaamaan werkelijkheid begint te worden; gratis sport, beweging en plezier voor de kwetsbare doelgroepen en de mogelijkheid hen tevens te kunnen laten participeren in de samenleving door hen ook bij de reguliere events van de samenwerkende partners te betrekken.

LAATSTE

NIEUWS