Autis-Do

Deze lessen zijn bestemd voor het bijzonder primair en secundair onderwijs. Ook kunnen deze lessen prima worden ingezet bij jeugdinstellingen en voor kwetsbare doelgroepen.