Jeugd & welzijn

LO+

Lichamelijke opvoedingslessen in volledig unieke én nieuwe stijl, gecombineerd met empowerment, agressieregulatie en weerbaarheid. Deze lessen zijn inzetbaar voor zowel regulier als bijzonder onderwijs in het basis en voortgezet onderwijs. De doelstelling van de lessen is een bewustwording van geest en lichaam; wat doen gedachten, hoe ontstaan reacties, wat zijn prikkels en hoe daarmee om te gaan zonder jezelf erin te verliezen, waardoor ze preventief kunnen werken en nadelige gevolgen kunnen helpen verkleinen of voorkomen. Deze lessen zijn klassikaal waardoor deze lessen collectief worden beoefend en dit kan ook helpen als een bemiddelings-instrument om kinderen dichterbij elkaar te brengen in een klas en wederzijds begrip te creëren (teambuilding).

De Rugzak

Weerbaarheid en/of agressieregulatie, een programma gericht op kinderen die worden gepest. Door middel van het geven van fysieke en mentale tools worden zij geholpen en getraind om sterker in hun schoenen te staan. Daarnaast wordt de mind-set geprikkeld en getraind. Gedachten worden middels oefeningen gericht op het positieve, wat een positieve gedragsverandering geeft. Deze intense lessen worden 1 op 1 gegeven waarbij ouders nauw betrokken dienen te zijn bij dit proces, zodat ze dit ook met de kinderen thuis kunnen oefenen en toepassen waardoor de positieve gedragsveranderingen beklijven. (Brain muscle memory)

Schoolplein

Dit is een “anti-pest” initiatief voor scholen waarbij weerbaarheid en/of agressieregulatie trainingen in een groep voor grote veranderingen kunnen zorgen. Er wordt niet gekeken naar schuld, maar er wordt samen gekeken naar wat pesten exact is en wat het doet. Middels diverse oefeningen wordt er meer wederzijds begrip gecreëerd en er wordt er gezamenlijk gewerkt aan klassikale thema’s waarbij aan het einde ook een overeenkomst met afspraken gemaakt wordt, waar iedereen van de klas mee instemt en waarop gewezen kan worden bij ruzie en escalaties. Daarbij kan ook onderling de sanctie voor het pesten worden besproken. Dit is een sanctie waarmee de groep heeft ingestemd.

Ontheemd

Dit is een mentale en fysieke rouwverwerking programma dat middels empowerment, visualisatie sport en muziek werkt. De kinderen mogen hun woede en agressie uiten om daarna te kunnen ontladen. Dit kan voor de één een moment van verdriet betekenen en voor de ander een moment weer even lekker kunnen lachen en ontspannen. Ieder kind kan een beroep op ons doen, wij zijn niet verbonden of gebonden aan de geestelijke gezondheidszorg en dit willen wij ook expliciet niet. Wel staan wij open voor alle samenwerkingen die de belanghebbenden ten goede zullen komen. Wij kiezen voor een non-klinische benadering. Bij ons komen ook kinderen die al elders zijn geweest maar toch zijn vastgelopen in het dagelijkse klinische systeem. Dit door het welbekende nummertje-gevoel en/of het fenomeen van de paarse krokodil…. Wij helpen deze kinderen en ouders graag verder! Diverse deelnemers hebben al vergoedingen gekregen vanuit het PGB bij de lokale gemeente om dit soort lessen te kunnen bekostigen.